Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:29 Tisdag 2019-04-23 kl. 11:00

Tisdag 2019-04-23 kl. 11:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2018/19:29


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:29
Datum och tid: 2019-04-23 11:00
Plats: RÖ 7-26

1. Justering av protokoll

2. Verksamheten i EU under 2018 (4y)
Justering
Skrivelse 2018/19:115 och motioner
Föredragande: SE

3. Kravet på ekonomisk säkerhet vid geologisk lagring av koldioxid (MJU14)
Beredning
Prop. 2018/19:64
Föredragande: SM

4. Riksdagens skrivelser till regeringen, åtgärder under 2018
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Skrivelse 2018/19:75
Föredragande: CN

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 25 april 2019 kl. 10.00

7. Kl. 11.30 Uppvaktning av Klimatkommunerna
Styrelsen för Klimatkommunerna informerar om kommunernas klimatarbete

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2018/19:28
Punkt 2: Förslag till yttrande
Punkt 3: PM
Punkt 4: PM

Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider
Utskottets arbetsplan