Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:30 Torsdag 2019-04-25 kl. 10:00

Torsdag 2019-04-25 kl. 10:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2018/19:30


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:30
Datum och tid: 2019-04-25 10:00
Plats: RÖ 7-26

1. Inkomna EU-dokument
Föredragande: BN

2. Inkomna skrivelser
Föredragande: MB

3. Utskottets arbetsplan
Föredragande: MB

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Torsdagen den 2 maj 2019 kl. 10.00

6. Information från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)
Rektor Karin Holmgren

Bilagor


Punkt 1: Lista inkomna EU-dokument
Punkt 2: Inkomna skrivelser
Punkt 3: Arbetsplan

Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider
Utskottets arbetsplan