Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:31 Torsdag 2019-05-02 kl. 10:00

Torsdag 2019-05-02 kl. 10:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2018/19:31


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:31
Datum och tid: 2019-05-02 10:00
Plats: RÖ 7-26

1. Justering av protokoll

2. Kravet på ekonomisk säkerhet vid geologisk lagring av koldioxid (MJU14)
Justering
Prop. 2018/19:64
Föredragende: SM

3. Riksdagens skrivelser till regeringen, åtgärder under 2018 (MJU5y)
Justering
Skrivelse 2018/19:75 och motioner
Föredragende: CN

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Tisdagen den 7 maj 2019 kl. 11.00

6. Uppvaktning av Greenpeace
Sverigechef Martina Krüger informerar om organisationens verksamhet

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2018/19:29 och 30
Punkt 2: Förslag till betänkande
Punkt 3: Förslag till yttrande

Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider
Utskottets arbetsplan