Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:32 Tisdag 2019-05-07 kl. 11:00

Tisdag 2019-05-07 kl. 11:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2018/19:32


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:32
Datum och tid: 2019-05-07 11:00
Plats: RÖ 7-26

1. Ansvar för miljöskador i Sveriges ekonomiska zon (MJU15)
Beredning
Prop. 2018/19:95
Föredragande: SM

2. Riksrevisionens rapport om Landsbygdsprogrammet 2014-2020 (MJU17)
Beredning
Skriv. 2018/19:52 och motioner
Föredragande: CN

3. Miljömålen – med sikte på framtiden (MJU18)
Beredning
Skriv. 2017/18:265 och motioner
Föredragande: AS

4. Vårändringsbudget för 2019
Beredning
Prop. 2018/19:99 och motioner
Föredragande: SM

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 9 maj 2019 kl. 08.00

Bilagor


Punkt 1: PM
Punkt 2-3: PM och motioner
Punkt 4: PM och motioner

Dessutom bifogas:
Arbetsplan
Preliminära sammanträdestider