Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:33 Torsdag 2019-05-09 kl. 08:00

Torsdag 2019-05-09 kl. 08:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2018/19:33


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:33
Datum och tid: 2019-05-09 08:00
Plats: RÖ 7-26

1. Jordbruks- och fiskeråd 14 maj 2019
Information och ev. överläggning
Landsbygdsminister Jennie Nilsson
Näringsdepartementet

2. Inkomna skrivelser
Föredragande: MB

3. Övriga frågor

4. Nästa sammanträde
Tisdagen den 14 maj 2019 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Kommenterad dagordning med bilagor
Punkt 2: Inkommen skrivelse

Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider
Arbetsplan