Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:34 Tisdag 2019-05-14 kl. 11:00

Tisdag 2019-05-14 kl. 11:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2018/19:34


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:34
Datum och tid: 2019-05-14 11:00
Plats: RÖ 7-26

1. Justering av protokoll

2. Årsredovisning för staten 2018
Fråga om yttrande till finansutskottet
Skrivelse 2018/19:101
Föredragande: SM

3. Övriga frågor

4. Nästa sammanträde
Torsdagen den 16 maj 2019 kl. 10.00

5. Information från Polisen m.fl.
Polisens underrättelseenhet mot miljöbrott m.fl. informerar om sitt arbete mot illegala gränsöverskridande avfallstransporter och avfallsbrottslighet

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2018/19:31 och 32
Punkt 2: PM


Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider
Utskottets arbetsplan