Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:35 Torsdag 2019-05-16 kl. 10:00

Torsdag 2019-05-16 kl. 10:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2018/19:35


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:35
Datum och tid: 2019-05-16 10:00
Plats: RÖ 7-26

1. Justering av protokoll

2. Ansvar för miljöskador i Sveriges ekonomiska zon (MJU15)
Justering
Prop. 2018/19:95
Föredragande: SM

3. Vårändringsbudget för 2019 (MJU6y)
Justering
Prop. 2018/19:99 och motioner
Föredragande: SM

4. Ändamålsenliga sanktioner mot otillåtna avfallstransporter (MJU16)
Beredning
Prop. 2018/19:79
Föredragande: SE

5. Inkomna EU-dokument
Föredragande: BN och SE

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 28 maj 2019 kl. 11.00

8. Information från Riksrevisionen
Riksrevisionen presenterar sin rapport Landsbygdsprogrammet 2014-2020 - utformning och genomförande (RiR 2018:26)

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2018/19:33
Punkt 2: Förslag till betänkande
Punkt 3: Förslag till yttrande
Punkt 4: PM
Punkt 5: Inkomna EU-dokument
Punkt 8: Riksrevisionens rapport 2018:26

Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider
Utskottets arbetsplan