Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:36 Tisdag 2019-05-28 kl. 10:30

Tisdag 2019-05-28 kl. 10:30

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2018/19:36


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:36
Datum och tid: 2019-05-28 10:30
Plats: RÖ 7-26

1. Justering av protokoll

2. Ändamålsenliga sanktioner mot otillåtna avfallstransporter (MJU16)
Justering
Prop. 2018/19:79
Föredragande: SE

3. Riksrevisionens rapport om Landsbygdsprogrammet 2014-2020 (MJU17)
Justering
Skr. 2018/19:52 och motioner
Föredragande: CN

4. Miljömålen - med sikte på framtiden (MJU18)
Justering
Skr. 2017/18:265 och motioner
Föredragande: AS

5. Utskottets arbetsplan
Föredragande: MB

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 4 juni 2019 kl. 09.00-12.00

8. Information från Internationella havsforskningsrådet, Ices
Information om Ices kommande rapport om tillståndet för torsk och skarpsill i Östersjön.

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2018/19:34 och 35
Punkt 2-4: Förslag till betänkande
Punkt 5: Arbetsplan


Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider