Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:37 Tisdag 2019-06-04 kl. 09:00

Tisdag 2019-06-04 kl. 09:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2018/19:37


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:37
Datum och tid: 2019-06-04 09:00
Plats: Förstakammarsalen

1. Offentlig utfrågning om skogen som resurs och livsmiljö

2. Nästa sammanträde
Tisdagen den 11 juni 2019 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Dagordning och deltagarförteckning

Dessutom bifogas:
Preliminär sammanträdesplan
Utskottets arbetsplan