Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:38 Tisdag 2019-06-11 kl. 11:00

Tisdag 2019-06-11 kl. 11:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2018/19:38


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:38
Datum och tid: 2019-06-11 11:00
Plats: RÖ 7-26

1. Kommissionens förslag till revidering av kontrollförordningen för fiskerikontroll
Överläggning
COM (2018) 368
Landsbygdsminister Jennie Nilsson
Näringdepartementet

2. Information om arbetet med torsk och skarpsill i Östersjön
Landsbygdsminister Jennie Nilsson
Näringsdepartementet

3. Justering av protokoll

4. Uppföljning- och utvärderingsgruppens förslag till beslut om förstudie
Beredning och ev. beslut
Föredragande: BM/AS/MN

5. Inkomna skrivelser
Föredragande: MB

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 13 juni 2019 kl. 10.00

8. Information från Riksrevisionen
Riksrevisionen informerar om sin granskningsrapport Bädda för bättre tillsyn - statens vägledning av kommunal tillsyn

Bilagor


Punkt 1: PM
Punkt 2: PM
Punkt 3: Protokoll 2018/19:36 och 37
Punkt 4: PM
Punkt 5: Inkommen skrivelse
Punkt 8: Riksrevisionens rapport 2018:31

Dessutom bifogas:
Preliminär sammanträdesplan
Utskottets arbetsplan