Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:39 Torsdag 2019-06-13 kl. 10:00

Torsdag 2019-06-13 kl. 10:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2018/19:39


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:39
Datum och tid: 2019-06-13 10:00
Plats: RÖ 7-26

1. Jordbruks- och fiskeråd den 18 juni 2019
Information och ev. överläggning
Statssekreterare Per Callenberg
Näringsdepartementet

2. Riksrevisionens rapport om statens vägledning av kommunal tillsyn (2019/20:MJU3)
Beredning
Skr. 2018/19:87 och motion
Föredragande: SE

3. Preliminärt program för länsresan till Norrbotten
Föredragande: SM och MB

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Tisdagen den 18 juni 2019 kl. 11.00

6. Information från Riksrevisionen
Riksrevisionen informerar om sin granskningsrapport Klimatklivet -stöd till lokala klimatinvesteringar RiR 2019:1

Bilagor


Punkt 1: Kommenterad dagordning med bilagor
Punkt 2: PM och motion
Punkt 3: Prel. program länsresa
Punkt 6: Granskningsrapport RiR 2019:1

Dessutom bifogas:
Arbetsplan
Preliminära sammanträdestider