Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:40 Tisdag 2019-06-18 kl. 11:00

Tisdag 2019-06-18 kl. 11:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2018/19:40


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:40
Datum och tid: 2019-06-18 11:00
Plats: RÖ 7-26

1. Miljöråd 26 juni 2019
Information och ev. överläggning
Miljö- och klimatminister Isabella Lövin
Miljödepartementet

2. Justering av protokoll

3. Riksrevisionens rapport Klimatklivet – stöd till lokala klimatinvesteringar (2019/20:MJU4)
Beredning
Skr. 2018/19:121 och motioner
Föredragande: SM

4. Bemyndiganden
Föredragande: MB

5. Inkomna skrivelser
Föredragande: MB

6. Inkomna EU-dokument
Föredragande: SE/AS

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Måndagen den 26 augusti 2019 kl. 14.00

9. Information från Sveriges geologiska undersökning, SGU
Generaldirektör Lena Söderberg

Bilagor


Punkt 1: Kommenterad dagordning med bilagor
Punkt 2: Protokoll 2018/19:38
Punkt 3: PM och motioner
Punkt 5: Inkommen skrivelse
Punkt 6: Inkomna EU-dokument

Dessutom bifogas
Preliminära sammanträdestider
Arbetsplan