Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:41 Måndag 2019-08-26 kl. 14:00

Måndag 2019-08-26 kl. 14:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2018/19:41


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:41
Datum och tid: 2019-08-26 14:00
Plats: RÖ 7-26

1. Val av andre vice ordförande
Med anledning av Jessica Rosencrantz (M) ledighet från riksdagsuppdraget den 26 augusti 2019 – 3 maj 2020
Beslut (omedelbar justering)

2. Inkomna EU-dokument
Föredragande: AS, CN, SM, EF och GW

3. Inkomna skrivelser
Föredragande: MB

4. Länsresan till Norrbotten
Föredragande: MB, SM

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdag 24 september 2019 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 2: Lista inkomna EU-dokument
Punkt 3: Inkommen skrivelse
Punkt 4: Program och praktisk information

Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider