Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:9 Tisdag 2018-11-27 kl. 11:00

Tisdag 2018-11-27 kl. 11:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2018/19:9


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:9
Datum och tid: 2018-11-27 11:00
Plats: RÖ 7-26

1. Kommissionens förslag om fastställande av utsläppsnormer för koldioxid från nya tunga fordon
Överläggning
COM(2018) 284
Miljöminister Karolina Skog
Miljö- och energidepartementet

2. Justering av protokoll

3. Inkomna EU-dokument
Föredragande: MN

4. Inkomna skrivelser
Föredragande: MB

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 6 december 2018 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1: PM och bilagor
Punkt 2: Protokoll 2018/19:8
Punkt 3: Lista inkomna EU-dokument
Punkt 4: Inkommen skrivelse

Dessutom bifogas
Preliminära sammanträdestider
Arbetsplan