Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:1 Tisdag 2019-09-24 kl. 11:00

Tisdag 2019-09-24 kl. 11:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2019/20:1


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:1
Datum och tid: 2019-09-24 11:00
Plats: RÖ 7-26

1. Justering av protokoll

2. Riksrevisionens rapport om statens vägledning av kommunal tillsyn (MJU3)
Justering
skr. 2018/19:87 och motion
Föredragande: SE

3. Inkomna EU-dokument
Föredragande: SM, CN

4. Uppföljning av regeringens resultatredovisning under riksmötet 2019/20
Beredning och beslut
Föredragande: AS

5. Inkomna skrivelser
Föredragande: MB

6. Utskottets arbetsplan
Föredragande: MB

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 26 september 2019 kl. 08:00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2018/19:41
Punkt 2: Förslag till betänkande
Punkt 3: Inkomna EU-dokument
Punkt 5: Inkommen skrivelse
Punkt 6: Arbetsplan

Dessutom bifogas:
PM Anslagsanvändning budgetåret 2019 (kansliets genomgång av användningen av anslag under utgiftsområdena 20 och 23 för budgetåret 2019 för kännedom
PM från Näringsdeåpartementetom avslutat rumänskt och nytt finskt ordförandeskap, Näringsd
Preliminära sammanträdestider