Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:10 Torsdag 2019-11-21 kl. 10:00

Torsdag 2019-11-21 kl. 10:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2019/20:10


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:10
Datum och tid: 2019-11-21 10:00
Plats: RÖ 7-26

1. Justering av protokoll

2. Uppföljningsrapport resultatredovisning för utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård
Presentation och behandling
Föredragande: MN och AS

3. Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård (MJU1)
Fortsatt beredning
Proposition 2019/20:1 och motioner
Föredragande: CN och SE

4. Övriga frågor

5. Information från Energimyndigheten
Energimyndighetens GD Robert Andrén

6. Nästa sammanträde
Tisdag den 26 november 2019 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2019/20:8 och 9
Punkt 2 och 3: Utkast till betänkande


Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider
Arbetsplan