Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:13 Tisdag 2019-12-10 kl. 11:00

Tisdag 2019-12-10 kl. 11:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2019/20:13


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:13
Datum och tid: 2019-12-10 11:00
Plats: RÖ 7-26

1. Jakt och viltvård
Beredning
Motioner
Föredragande: BN

2. Inkomna skrivelser

3. Övriga frågor

4. Förslag till taxonomi
Information
Statssekreterare Ulf Holm, Finansdepartementet

5. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 12 december 2019 kl. 08.00

Bilagor


Punkt 1: PM och motioner
Punkt 2: Inkomna skrivelser

Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider
Arbetsplan