Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:14 Torsdag 2019-12-12 kl. 08:00

Torsdag 2019-12-12 kl. 08:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2019/20:14


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:14
Datum och tid: 2019-12-12 08:00
Plats: RÖ 7-26

1. Kommissionens förslag om fastställande för år 2020 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i unionens vatten och, för unionsfiskefartyg, i vissa andra vatten
Överläggning
COM(2019) 483
Statssekreterare Per Callenberg
Näringsdepartementet

2. Kommissionens förslag om ändring av förordning (EU) 2016/1139 vad gäller införandet av kapacitetsbegränsningar för östlig torsk i Östersjön, datainsamling och kontrollåtgärder i Östersjön, och av förordning (EU) nr 508/2014 vad gäller definitivt upphörande för fiskeflottor som fiskar efter östlig torsk i Östersjön
Överläggning
COM(2019) 564
Statssekreterare Per Callenberg
Näringsdepartementet

3. Jordbruks- och fiskeråd 16-17 december 2019
Information och ev. överläggning
Statssekreterare Per Callenberg
Näringsdepartementet

4. Miljöråd 19 december 2019
Information och ev. överläggning
Statssekreterare Eva Svedling och statssekreterare Gunvor G Ericson
Miljödepartementet

5. Prioriteringar inom EU:s klimatpolitik
Av Miljödepartementet föreslagen överläggning
Statssekreterare Eva Svedling
Miljödepartementet

6. Överläggning om Sveriges ståndpunkt avseende EU-kommissionens rekommendationer till Sverige med anledning av tidigare inlämnad bokföringsrapport enligt LULUCF-förordningen (EU 2018/841)
Överläggning
Statssekreterare Eva Svedling
Miljödepartementet

7. Justering av protokoll

8. Skogspolitik (MJU7)
Beredning
Motioner
Föredragande: BN

9. Inkomna EU-dokument
Föredragande: BN och AS

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Torsdagen den 23 januari 2020 kl. 08.00

Bilagor


Punkt 1: PM och COM(2019) 483
Punkt 2: PM och COM(2019) 564
Punkt 3: Kommenterad dagordning med bilagor
Punkt 4: Kommenterad dagordning med bilagor
Punkt 5-6: PM
Punkt 7: Protokoll 2019/20:12
Punkt 8: PM och motioner
Punkt 9: Lista inkomna EU-dokument

Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider
Arbetsplan