Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:15 Tisdag 2019-12-17 kl. 09:00

Tisdag 2019-12-17 kl. 09:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2019/20:15


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:15
Datum och tid: 2019-12-17 09:00
Plats: RÖ 7-26

1. Överläggning om Sveriges ståndpunkt avseende EU-kommissionens rekommendationer till Sverige med anledning av tidigare inlämnad bokföringsrapport enligt LULUCF-förordningen (EU 2018/841)
Fortsatt överläggning
Statssekreterare Eva Svedling
Miljödepartementet

2. Övriga frågor

3. Nästa sammanträde
Torsdag den 23 januari 2020 kl. 8.00

Bilagor


Preliminära sammanträdestider
Arbetsplan