Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:16 Torsdag 2020-01-23 kl. 08:00

Torsdag 2020-01-23 kl. 08:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2019/20:16


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:16
Datum och tid: 2020-01-23 08:00
Plats: RÖ 7-26

1. Jordbruks- och fiskeråd 27 januari 2020
Information och ev. överläggning
Landsbygdsminister Jennie Nilsson
Näringsdepartementet

2. Information om avslutat finskt och nytt kroatiskt ordförandeskap
Information
Landsbygdsminister Jennie Nilsson
Näringsdepartementet

3. Justering av protokoll

4. Inkomna EU-dokument
Föredragande: AS och SM

5. Inkomna skrivelser
Föredragande: MB

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 28 januari 2020 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Kommenterad dagordning och bilagor
Punkt 2: PM
Punkt 3: Protokoll 2019/20:13, 14 och 15
Punkt 4: Lista inkomna EU-dokument
Punkt 5: Inkomna skrivelser

Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider
Arbetsplan