Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:17 Tisdag 2020-01-28 kl. 11:00

Tisdag 2020-01-28 kl. 11:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2019/20:17


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:17
Datum och tid: 2020-01-28 11:00
Plats: RÖ 7-26

1. Arbetet med EU-kommissionens vägledning avseende tillämpningen av art- och habitatdirektivet (92/43/EEG)
Information
Statssekreterare Gunvor G Ericson
Miljödepartementet

2. Jakt och viltvård (MJU6)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: BN

3. Landsbygdspolitik (MJU8)
Beredning
Motioner
Föredragande: SM

4. Vattenvård (MJU10)
Beredning
Motioner
Föredragande: CN

5. Utrikes resor
Föredragande: MB

6. Interparlamentariska unionens (IPU) vårmöte 16-20 april 2020
Fråga om deltagande
Föredragande: MB

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 30 januari 2020 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1: Underlag
Punkt 2: PM
Punkt 3 och 4: PM och motioner

Dessutom bifogas
Preliminära sammanträdestider
Arbetsplan