Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:18 Torsdag 2020-01-30 kl. 10:00

Torsdag 2020-01-30 kl. 10:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2019/20:18


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:18
Datum och tid: 2020-01-30 10:00
Plats: RÖ 7-26

1. Justering av protokoll

2. Skogspolitik (MJU7)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: BN

3. Djurskydd (MJU9)
Beredning
Motioner
Föredragande: AS

4. Fiskeripolitik (MJU11)
Beredning
Motioner
Föredragande: SE

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 11 februari 2020 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2019/20:16
Punkt 2: PM
Punkt 3 och 4: PM och motioner

Dessutom bifogas
Preliminära sammanträdestider
Arbetsplan