Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:19 Tisdag 2020-02-11 kl. 11:00

Tisdag 2020-02-11 kl. 11:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2019/20:19


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:19
Datum och tid: 2020-02-11 11:00
Plats: RÖ 7-26

1. Justering av protokoll

2. Jakt och viltvård (MJU6)
Justering
Motioner
Föredragande: BN

3. Skogspolitik (MJU7)
Justering
Motioner
Föredragande: BN

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Torsdagen den 13 februari 2020 kl. 09.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2019/20:17 och 18
Punkt 2 och 3: Förslag till betänkande

Dessutom bifogas
Preliminära sammanträdestider
Arbetsplan