Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:2 Torsdag 2019-09-26 kl. 08:00

Torsdag 2019-09-26 kl. 08:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2019/20:2


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:2
Datum och tid: 2019-09-26 08:00
Plats: RÖ 7-26

1. Miljöråd 4 oktober 2019
Information och ev. överläggning
Statssekreterare Eva Svedling och Gunvor G. Ericson
Miljödepartementet

2. Information om avslutat rumänskt och nytt finländskt ordförandeskap
Information
Statssekreterare Eva Svedling och Gunvor G. Ericson
Miljödepartementet

3. Övriga frågor

4. Nästa sammanträde
Torsdagen den 3 oktober 2019

Bilagor


Punkt 1: Kommenterad dagordning och bilagor
Punkt 2: InformationsPM

Dessutom bifogas:
Arbetsplan
Preliminära sammanträdestider