Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:20 Torsdag 2020-02-13 kl. 09:00

Torsdag 2020-02-13 kl. 09:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2019/20:20


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:20
Datum och tid: 2020-02-13 09:00
Plats: RÖ 7-26

1. Landsbygdspolitik (MJU8)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: SM

2. Kommissionens arbetsprogram 2020 och konferensen om Europas framtid
För ev. yttrande till utrikesutskottet
COM(2020) 37
COM(2020) 27
Föredragande: MB

3. Övriga frågor

4. Information från Jordbruksverket och Länsstyrelserna
Generaldirektör Christina Nordin, avdelningschef Mirja Hjers, landshövding Helena Jonsson (Jönköpings län) och länsråd Anna Olofsson (Örebro län) informerar om arbetet med utbetalning av EU:s jordbruksstöd

5. Nästa sammanträde
Tisdag den 18 februari 2020 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: PM
Punkt 2: PM, COM(2020) 37 och COM(2020) 27


Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider
Arbetsplan