Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:21 Tisdag 2020-02-18 kl. 11:00

Tisdag 2020-02-18 kl. 11:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2019/20:21


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:21
Datum och tid: 2020-02-18 11:00
Plats: RÖ 7-26

1. Justering av protokoll

2. Djurskydd (MJU9)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: AS

3. Fiskeripolitik (MJU11)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: SE

4. Inkomna EU-dokument
Föredragande: SM och CN

5. Inkomna skrivelser
Föredragande: MB

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdag den 20 februari 2020 kl. 8.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2019/20:19
Punkt 2 och 3: PM
Punkt 4: Lista inkomna EU-dokument
Punkt 5: Inkommen skrivelse

Dessutom bifogas
Preliminära sammanträdestider
Arbetsplan