Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:23 Tisdag 2020-03-03 kl. 11:00

Tisdag 2020-03-03 kl. 11:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2019/20:23


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:23
Datum och tid: 2020-03-03 11:00
Plats: RÖ 7-26

1. Justering av protokoll

2. Landsbygdspolitik (MJU8)
Justering
Motioner
Föredragande: SM

3. Djurskydd (MJU9)
Justering
Motioner
Föredragande: AS

4. Vattenvård (MJU10)
Justering
Motioner
Föredragande: CN

5. Fiskeripolitik (MJU11)
Justering
Motioner
Föredragande: SE

6. En samlad politik för klimatet – klimatpolitisk handlingsplan (MJU16)
Fråga om att ge civilutskottet, försvarsutskottet, näringsutskottet, skatteutskottet och trafikutskottet tillfälle att yttra sig över prop. 2019/20:65
Föredragande: SM

7. Den europeiska gröna given (MJU17)
Fråga om att ge civilutskottet, finansutskottet, näringsutskottet, skatteutskottet, trafikutskottet och utbildningsutskottet tillfälle att yttra sig över COM(2019) 640
Föredragande: AS

8. Inkomna skrivelser

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Tisdag 17 mars 2020 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2019/20:21 och 22
Punkt 2-5: Förslag till betänkande
Punkt 6-7: PM
Punkt 8: Inkomna skrivelser
Punkt 9: Utskottsinitiativ TU - Virkesavlägg vid allmän väg

Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider
Arbetsplan