Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:24 Tisdag 2020-03-17 kl. 11:00

Tisdag 2020-03-17 kl. 11:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2019/20:24


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:24
Datum och tid: 2020-03-17 11:00
Plats: RÖ 7-26

1. Kommissionens meddelande Den europeiska gröna given
Överläggning
COM(2019) 640
EU-minister Hans Dahlgren
Statsrådsberedningen

2. Justering av protokoll

3. Övergripande miljöfrågor (MJU12)
Beredning
Motioner
Föredragande: NL

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Torsdagen den 19 mars 2020 kl. 08.00

Bilagor


Punkt 1: PM, COM(2019) 640, rådsslutsatser, EP:s resolution, och FaktaPM
Punkt 2: Protokoll 2019/20:23
Punkt 3: PM och motionshäfte

Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider
Arbetsplan