Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:25 Torsdag 2020-03-19 kl. 08:00

Torsdag 2020-03-19 kl. 08:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2019/20:25


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:25
Datum och tid: 2020-03-19 08:00
Plats: RÖ 4-09

1. Medgivande att vara uppkopplad per telefon

2. Information om läget angående coronaviruset
Information
Landsbygdsminister Jennie Nilsson
Näringsdepartementet

3. Cirkulär ekonomi (MJU13)
Beredning
Motioner
Föredragande: SE

4. Kemikaliepolitik (MJU14)
Beredning
Motioner
Föredragande: AS

5. Förslag till inrättande av en ram för att uppnå klimatneutralitet och om ändring av förordning (EU) 2018/1999 (Europeisk klimatlag)
Subsidiaritetsprövning
COM(2020) 80
Föredragande: NL

6. Inkomna EU-dokument
Föredragande: CN och SE

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdag den 2 april 2020

Bilagor


Punkt 3 och 4: PM och motionshäfte
Punkt 5: PM och COM(2020) 80
Punkt 6: Lista inkomna EU-dokument


Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider
Arbetsplan