Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:26 Torsdag 2020-04-02 kl. 09:30

Torsdag 2020-04-02 kl. 09:30

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2019/20:26


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:26
Datum och tid: 2020-04-02 09:30
Plats: Skandiasalen

1. Justering av protokoll

2. Övergripande miljöfrågor (MJU12)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: NL

3. Naturvård och biologisk mångfald (MJU15)
Beredning
Motioner
Föredragande: CN

4. Inkomna skrivelser
Föredragande: MB

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 16 april 2020

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2019/20:24 och 25
Punkt 2: PM
Punkt 3: PM och motionshäfte
Punkt 4: Inkomna skrivelser


Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider
Arbetsplan