Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:29 Tisdag 2020-04-21 kl. 11:00

Tisdag 2020-04-21 kl. 11:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2019/20:29


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:29
Datum och tid: 2020-04-21 11:00
Plats: Skandiasalen

1. Medgivande att vara uppkopplad per telefon

2. Information från Klimatpolitiska rådet
Rådet presenterar sin rapport för 2020. Rådet representeras av Johan Kuylenstierna, Katarina Echerberg, Markku Rummukainen och Sverker Sörlin

3. Naturvård och biologisk mångfald (MJU15)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: CN

4. Cirkulär ekonomi (MJU13)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: SE

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 23 april kl. 08:00

Bilagor


Punkt 3 och 4: PM

Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider
Arbetsplan