Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:30 Torsdag 2020-04-23 kl. 08:00

Torsdag 2020-04-23 kl. 08:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2019/20:30


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:30
Datum och tid: 2020-04-23 08:00
Plats: RÖ5-37 f.d. BoU

1. Medgivande att vara uppkopplad per telefon

2. Information om förvaltningen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik i Sverige och om regeringens fortsatta arbete med anledning av coronakrisen
Landsbygdsminister Jennie Nilsson
Näringsdepartementet

3. Naturvård och biologisk mångfald (MJU15)
Fortsatt beredning. Nya ställningstaganden presenteras vid sammanträdet
Motioner
Föredragande: CN

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Torsdagen den 23 april kl. 09.50 i Förstakammarsalen

Bilagor


Punkt 3: PM
Punkt 4: Regeringskansliets remissversion av lagrådsremiss om tillfällig åtgärd för att underlätta övergången till sommarbensin

Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider
Arbetsplan