Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:31 Torsdag 2020-04-23 kl. 09:50

Torsdag 2020-04-23 kl. 09:50

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2019/20:31


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:31
Datum och tid: 2020-04-23 09:50
Plats: Förstakammarsalen

1. Justering av protokoll

2. Kemikaliepolitik (MJU14)
Justering
Motioner
Föredragande: AS

3. Fråga om utskottsinitiativ

4. Nästa sammanträde
Tisdagen den 28 april 2020

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2019/20: 27 och 28
Punkt 2: Förslag till betänkande
Punkt 3: Utskottsinitiativ


Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider
Arbetsplan