Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:32 Tisdag 2020-04-28 kl. 11:30

Tisdag 2020-04-28 kl. 11:30

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2019/20:32


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:32
Datum och tid: 2020-04-28 11:30
Plats: SkU:s sessionssal (RÖ4-09)

1. Medgivande att vara uppkopplade via videolänk

2. Återvinning av förpackningar och tidningar
Information
Statssekreterare Gunvor G. Ericson
Miljödepartementet

3. Tillfällig åtgärd för att underlätta övergången till sommarbensin (MJU18)
Beredning
Prop. 2019/20:160
Föredragande: NL

4. Arbetsrutiner för EU-information och överläggningar i utskotten och samråd i EU-nämnden
Information
Föredragande: MB

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdag den 28 april 2020 kl. 17.00

Bilagor


Punkt 3: PM delas via mail och vid sittande bord när sammanträdes inleds
Punkt 4: PM Arbetsrutiner för EU-information och överläggningar i utskotten och samråd i EU-nämnden

Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider
Arbetsplan