Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:33 Tisdag 2020-04-28 kl. 17:00

Tisdag 2020-04-28 kl. 17:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2019/20:33


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:33
Datum och tid: 2020-04-28 17:00
Plats: Förstakammarsalen

1. Justering av protokoll

2. Cirkulär ekonomi (MJU13)
Justering
Motioner
Föredragande: SE

3. Tillfällig åtgärd för att underlätta övergången till sommarbensin (MJU18)
Justering
Prop. 2019/20:160
Föredragande: NL

4. Nästa sammanträde
Torsdag den 30 april 2020

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2019/20:29
Punkt 2: Förslag till betänkande
Punkt 3: Förslag till betänkande delas vid sittande bord

Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider
Arbetsplan