Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:34 Onsdag 2020-04-29 kl. 09:00

Onsdag 2020-04-29 kl. 09:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2019/20:34


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:34
Datum och tid: 2020-04-29 09:00
Plats: Förstakammarsalen

1. Justering av protokoll

2. Naturvård och biologisk mångfald (MJU15)
Motioner
Justering
Föredragande: CN

3. Nästa sammanträde
Torsdagen den 30 april 2020 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2019/20:30 och 31
Punkt 2: Förslag till betänkande

Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider
Arbetsplan