Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:35 Torsdag 2020-04-30 kl. 10:00

Torsdag 2020-04-30 kl. 10:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2019/20:35


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:35
Datum och tid: 2020-04-30 10:00
Plats: RÖ4-09 SkU

1. Medgivande att vara uppkopplade via videolänk

2. En samlad politik för klimatet - klimatpolitisk handlingsplan (MJU16)
Beredning
Prop. 2019/20:65, yttranden från andra utskott och motioner
Föredragande: SM

3. Information från Stockholm Environment Institute, SEI
Vd Måns Nilsson med medarbetare

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Tisdagen den 5 maj 2020 kl. 11.00 i Skandiasalen

Bilagor


Punkt 1: PM, bilaga förenklad beredning, motioner och yttranden från CU, FöU, NU, SkU och TU

Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider
Arbetsplan