Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:36 Tisdag 2020-05-05 kl. 11:00

Tisdag 2020-05-05 kl. 11:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2019/20:36


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:36
Datum och tid: 2020-05-05 11:00
Plats: Skandiasalen

1. Medgivande att vara uppkopplad via videolänk

2. Justering av protokoll

3. Kommissionens meddelande Den europeiska gröna given (MJU17)
Fortsatt beredning
COM(2019S) 640
Föredragande: AS

4. Riksdagens skrivelser till regeringen, åtgärder under 2019
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Skrivelse 2019/20:75
Föredragande: MB

5. Vårändringsbudget för 2020
Fråga om yttrande till finansutskottet
Prop. 2019/20:99 och ev. motioner
Föredragande: MB

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdag den 12 maj 2020

Bilagor


Punkt 2: Protokoll 2019/20:32 och 33
Punkt 3 och 4: PM
Punkt 5: PM delas under måndag 4/5

Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider
Arbetsplan