Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:37 Torsdag 2020-05-14 kl. 11:45

Torsdag 2020-05-14 kl. 11:45

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2019/20:37


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:37
Datum och tid: 2020-05-14 11:45
Plats: RÖ4-27 NU

1. Medgivande att vara uppkopplad per videolänk

2. Justering av protokoll

3. En förbättrad tillsyn på miljöområdet och livsmedelspolitik (MJU19)
Beredning
Prop. 2019/20:137 och motioner
Föredragande: CN

4. Genomförande av de reviderade avfallsdirektiven (MJU20)
Beredning
Prop. 2019/20:156 och motioner
Föredragande: SE

5. En samlad politik för klimatet - klimatpolitisk handlingsplan (MJU16)
Fortsatt beredning
Prop. 2019/20:65, yttranden från andra utskott och motioner
Föredragande: SM

6. Den europeiska gröna given (MJU17)
Fortsatt beredning
COM(2019) 640 och yttranden från andra utskott
Föredragande: AS

7. Utskottsinitiativ om returpappersinsamling (MJU21)
Fråga om att inhämta yttranden från andra utskott.
Utskottsinitiativ
Föredragande: MB

8. Inkomna EU-dokument
Föredragande: NL och AS

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Fredagen den 15 maj 2020 kl. 09.00-11.30

Bilagor


Punkt 2: protokoll 2019/20:34, 35 och 36
Punkt 3-4: PM och motioner
Punkt 5-6: PM
Punkt 7: PM
Punkt 8: Lista inkomna EU-dokument och diskussionsunderlag till informellt videomöte mellan EU:s jordbruks- och fiskeministrar

Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider
Arbetsplan