Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:38 Fredag 2020-05-15 kl. 09:00

Fredag 2020-05-15 kl. 09:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2019/20:38


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:38
Datum och tid: 2020-05-15 09:00
Plats: SkU:s sessionssal (RÖ4-09)

1. Medgivande att vara uppkopplad via videolänk

2. Information med anledning av utskottsinitiativ avseende returpappersinsamling
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Tidningsutgivarna, Skogsindustrierna, Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI), Avfall Sverige, Pressretur AB samt kultur- och demokratiminister Amanda Lind, Kulturdepartementet

3. Nästa sammanträde
Tisdag den 26 maj 2020

Bilagor


Preliminära sammanträdestider
Arbetsplan