Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:39 Tisdag 2020-05-26 kl. 12:00

Tisdag 2020-05-26 kl. 12:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2019/20:39


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:39
Datum och tid: 2020-05-26 12:00
Plats: Skatteutskottets sessionssal (RÖ4-09)

1. Medgivande att vara uppkopplad via videolänk

2. Information från Riksrevisionen
Riksrevisor Helena Lindberg med medarbetare presenterar rapporten Statliga åtgärder för fler miljöbilar(RiR 2020:1)
Trafikutskottet och skatteutskottet är inbjudna att delta

3. Förslag till utskottsinitiativ om skyddsjakt på varg (C)
Fråga om utskottsinitiativ
Initiativet presenteras av Peter Helander (C)

4. Inkomna skrivelser
Föredragande: MB

5. Nästa sammanträde
Torsdagen den 28 maj 2020

Bilagor


Punkt 2: Riksrevisionens rapport 2020:1 och presentation
Punkt 3: Förslag till utskottsinitiativ
Punkt 4: Inkommen skrivelse

Dessutom bifogas:
Rapport från informellt videomöte mellan EU:s jordbruks- och fiskeministrar den 13 maj 2020
Preliminära sammanträdestider
Arbetsplan