Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:42 Tisdag 2020-06-02 kl. 12:00

Tisdag 2020-06-02 kl. 12:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2019/20:42


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:42
Datum och tid: 2020-06-02 12:00
Plats: RÖ4-27 näringsutskottet

1. Medgivande att vara uppkopplad via videolänk

2. Information från International Cryosphere Climate Initiative (ICCI)
ICCI informerar om utvecklingen och klimatförändringar i Arktis, Antarktis och övriga kryosfären,

3. Justering av protokoll

4. Utskottsinitiativ om returpappersinsamling (MJU21)
Fortsatt beredning
Utskottsinitiativ
Föredragande: SE

5. Inkomna skrivelser
Föredragande: MB

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 4 juni 2020

Bilagor


Punkt 2: Presentation
Punkt 3: Protokoll 2019/20:39
Punkt 4: PM
Punkt 5: Inkommen skrivelse

Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider
Arbetsplan