Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:43 Torsdag 2020-06-04 kl. 08:00

Torsdag 2020-06-04 kl. 08:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2019/20:43


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:43
Datum och tid: 2020-06-04 08:00
Plats: RÖ7-26

1. Medgivande att vara uppkopplad via videolänk

2. Informell videokonferens mellan EU:s jordbruksministrar den 8 juni 2020
Information
Landsbygdsminister Jennie Nilsson
Näringsdepartementet

3. Utskottsinitiativ om returpappersinsamling
Information och fortsatt beredning
Statssekreterare Gunvor G. Ericson
Miljödepartementet

4. Inkomna EU-dokument
Föredragande: AS och SM

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdag den 4 juni 2020 kl. 9.55

Bilagor


Punkt 2: Agenda. Kommenterad dagordning delas under onsdag 3/6
Punkt 4: Lista inkomna EU-dokument

Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider
Arbetsplan