Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:44 Torsdag 2020-06-04 kl. 09:55

Torsdag 2020-06-04 kl. 09:55

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2019/20:44


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:44
Datum och tid: 2020-06-04 09:55
Plats: Förstakammarsalen

1. Justering av protokoll

2. En förbättrad tillsyn på miljöområdet och livsmedelspolitik (MJU19)
Justering
Prop. 2019/20:137 och motioner
Föredragande: CN

3. Genomförande av EU-direktiv på avfallsområdet (MJU20)
Justering
Prop. 2019/20:156 och motioner
Föredragande: SE

4. Förslag om utskottsinitiativ om skyddsjakt på varg (C)
Fråga om utskottsinitiativ

5. Nästa sammanträde
Tisdag den 9 juni 2020

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2019/20:40 och 41
Punkt 2 och 3: Förslag till betänkande
Punkt 4: (C) förslag om utskottsinitiativ

Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider
Arbetsplan