Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:45 Tisdag 2020-06-09 kl. 10:40

Tisdag 2020-06-09 kl. 10:40

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2019/20:45


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:45
Datum och tid: 2020-06-09 10:40
Plats: Förstakammarsalen

1. Justering av protokoll

2. Utskottsinitiativ om returpappersinsamling (MJU21)
Beslut

3. Förslag om utskottsinitiativ om ett hållbart svenskt fiske (V)
Fråga om utskottsinitiativ, beslut

4. Uppföljning av resultatredovisningen för utg.omr. 20 och utg.omr. 23 i budgetpropositionen för 2021
Förslag och beslut
Föredragande: AS

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdag den 11 juni 2020

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2019/20:42, 43 och 44
Punkt 3: (V) förslag om utskottsinitiativ

Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider
Arbetsplan