Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:46 Tisdag 2020-06-16 kl. 11:00

Tisdag 2020-06-16 kl. 11:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2019/20:46


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:46
Datum och tid: 2020-06-16 11:00
Plats: RÖ 7-26

1. Medgivande att vara uppkopplad via videolänk

2. Sammanträde vid arbetsplenum
Beslut enligt 7 kap. 15 § riksdagsordningen

3. Informell videokonferens mellan EU:s miljöministrar 23 juni 2020
Information
Miljö- och klimatminister Isabella Lövin
Miljödepartementet

4. Information om vissa fiskefrågor
Landsbygdsminister Jennie Nilsson
Näringsdepartementet

5. Justering av protokoll

6. Utskottsinitiativ om skyddsjakt på varg (C)
Fråga om utskottsinitiativ
Fortsatt beredning
Föredragande: SM

7. Kommissionens förslag till ändring av förordning (EU) 2016/1628 vad gäller dess övergångsbestämmelser för att hantera konsekvenserna av covid-19-krisen
Subsidiaritetsprövning och beslut
COM(2020) 233
Föredragande: SM

8. Inkomna EU-dokument
Föredragande: SM

9. Bemyndiganden
Föredragande: MB

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Tisdagen den 25 augusti 2020 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 3: Kommenterad dagordning
Punkt 5: Protokoll 2019/20:45
Punkt 6: PM
Punkt 7: PM och COM(2020) 233
Punkt 8: Lista inkomna EU-dokument

Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider