Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:47 Tisdag 2020-08-25 kl. 11:00

Tisdag 2020-08-25 kl. 11:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2019/20:47


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:47
Datum och tid: 2020-08-25 11:00
Plats: RÖ 7-26

1. Medgivande att vara uppkopplad via videolänk

2. Informationsdag om utskottsinitiativ avseende skyddsjakt på varg
Information och ev. beslut
Föredragande: SM

3. Överlämnande av proposition
Fråga om överlämnande av proposition 2019/20:188 Sveriges genomförande av Agenda 2030 till finansutskottet

4. Inkomna EU-dokument
Föredragande: SM, NL, CN, AS, GW och SE

5. Inkomna skrivelser
Föredragande: MB

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Preliminärt tisdagen den 1 september 2020 kl.11.00

Bilagor


Punkt 2: PM
Punkt 3: Prop. 2019/20:188
Punkt 4: Lista inkomna EU-dokument
Punkt 5: Inkomna skrivelser

Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider