Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:48 Tisdag 2020-09-01 kl. 11:00

Tisdag 2020-09-01 kl. 11:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2019/20:48


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:48
Datum och tid: 2020-09-01 11:00
Plats: RÖ 7-26

1. Medgivande att vara uppkopplad via videolänk

2. Återrapport om tilläggsanalyser av den skogliga referensnivån inom LULUCF
Information
Statssekreterare Eva Svedling
Miljödepartementet

3. Justering av protokoll

4. Forskningsseminarium april 2021
Förslag på forskningsfrågor och ev. beslut

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Måndagen den 14 september 2020 kl. 09.00

Bilagor


Punkt 2: Återrapport (samma underlag som skickades ut 7/7)
Punkt 3: Protokoll 2019/20:47
Punkt 4: PM