Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:5 Tisdag 2019-10-22 kl. 11:00

Tisdag 2019-10-22 kl. 11:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2019/20:5


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:5
Datum och tid: 2019-10-22 11:00
Plats: RÖ 7-26

1. Justering av protokoll

2. Utgiftsramar för utgiftsområdena 20 och 23 (MJU1y)
Justering
Prop. 2019/20:1 och motioner
Föredragande: CN

3. Höständringsbudget för 2019 (MJU2y)
Justering
Prop. 2019/20:2 och motion
Föredragande: BN

4. Inkomna skrivelser
Föredragande: MB

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdag 24 oktober 2019 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2019/20:4
Punkt 2: MJU1y
Punkt 3: MJU2y
Punkt 4: Inkommen skrivelse

Dessutom bifogas:
Arbetsplan
Preliminära sammanträdestider