Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:6 Torsdag 2019-10-24 kl. 10:00

Torsdag 2019-10-24 kl. 10:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2019/20:6


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:6
Datum och tid: 2019-10-24 10:00
Plats: RÖ 7-26

1. Förbättrat genomförande av avfallsdirektivet (MJU5)
Beredning
Prop. 2019/20:22
Föredragande: SE

2. Tillämpning av subsidaritetsprincipen
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Föredragande: SM

3. Arbetet i frågor som rör Kina
Fråga om yttrande till utrikesutskottet
Skr. 2019/20:18
Föredragande: MB

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Torsdagen den 7 november 2019 kl. 10:00

Bilagor


Punkt 1 och 2: PM
Punkt 3: PM och motioner

Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider
Arbetsplan